Sygdom

 
Bliver jeres barn syg, vil jeg gerne have besked så hurtigt som muligt, så jeg kan planlægge vores dag.
Barnet skal være feberfri og frisk for at komme i dagpleje.
Sundhedsstyrelsen har fastsat regler for, hvornår et barn efter sygdom igen må komme i daginstitution / dagpleje. Dette for at reducere spredningen af smitsomme sygdomme.
 
Bliver barnet syg i løbet af dagen i dagplejen, kontakter jeg selvfølgelig mor eller far, så barnet kan hentes.
 
Hvis jeg bliver syg meddeles dette telefonisk til forældrene senest kl. 6.00 den pågældende morgen.
Er jeg syg, skal i selv sørge for pasning af jeres barn.
 
 
 
 
Nette Kristensen | Avnbøløstenvej 67, 6400 Sønderborg  | Tlf.: 42 68 07 47 | nettekr@gmail.com